Библия для тебя
 home | news | Библия | cd-Раймер | siteMap разделы: Исследования Писаний | Евангелистам | На свободу! | Национальный парк  
НА САЙТЕ В ИНТЕРНЕТЕ
  Спасiння Америки
Абдулла Ал Арабай
Пiсля розвалу Радянського Союзу, всi ми вiддихнули з полегшенням. Багато вiрили, що загроза на свободу - зникла. На жаль, - це була дуже короткотривала iлюзiя.

Релiгiя i держава

Сьогоднi в свiтi поширюється релiгiйний рух, який твердить, що має понад 800 мiльйонiв послiдовникiв, включно й на територiї Америки, де вiн швидко розвивається. Ця релiгiя диктує, кому треба поклонятися, як вбиратися, що їсти, як вiдповiдати на клич природи, як мати сексуальнi вiдносини, як робити iнвестицiї грошей, коли бити свою жiнку, кого треба вбити i за що треба вiддати своє життя.

Назва цього руху є "iслам". Вiн всунувся на нашi береги пiд захистом свободи релiгiї й поширюється завдяки найновiшої сучасної комунiкацiйної технологiї, використовуючи несвiдомiсть людей вiдносно арабської мови та iсторiї. Іслам не є тiльки релiгiєю, а вiн є об'ємистим способом життя. Коран i Гадiт - мусульманськi святi книги, вмiщають у собi релiгiйнi, суспiльнi, цивiльнi, торговельнi, вiйськовi й легальнi коди iсламу.

Навчання iсламу не є тiльки етичними вказiвками для поведiнки людей, а воно є законним зобов'язанням, сполученим iз жорстокими карами, а саме: виключення iз суспiльства, позбавлення частин тiла, включно й голови.

Релiгiя Меча

Найбiльш тривожним є факт, що коли iслам стає вистарчально сильним у державi, тодi люди не мають свободи вибирати чи вiдкидати iслам. Коли хто вiдкине iслам, такий стає другорядним громадянином, а навiть може бути покараний смертю. Інструкцiї Аллаха є дуже яснi:

"Бий i вбивай поган (тих, хто не є мусульманами), де тiльки знайдеш їх" (Сурах 9:5).

Згiдно Корану, не може бути нiякої iншої релiгiї поруч з iсламом в iсламськiи країнi: "Коли хто хотiв би мати iншу релiгiю поза iслaмом, то такий буде вважатися в рядах тих, що загубилися" (Сурах 3:85).

Дехто висловлююються, що iслaм говорить добре про "людей книги" (Бiблiї - християн та юдеїв). Добре, але не вистарчально. Прочитайте наступне: "Борiться супроти тих, хто не вiрує в Бога, в останнiй день... i не признає правдивої релiгiї; борiться проти людей книги, аж поки вони не заплатять Джiйя (штраф) своєю покорою й пiдпорядкуванням" (Сурах 9:29).

Історiя тероризму

Мусульмани вживали силу терору протягом всiєї своєї iсторiї, виконуючи повелiння Аллаха про те, як поводитися з невiрними: "Уразiть терором (у серця) ворогiв Бога та ваших ворогiв" (Сурах 8:60).
 • В ЗСА мусульмани пiдклали бомби у пiдвалах Свiтового Торговельного Центру, змовилися зруйнувати головнi федеральнi установи й тунельнi дороги. Ще перед цими подiями вони тримали американських закладникiв в Іранi та в Лiванi.
 • На пiвднi Судану мусульмани знищили цiлi селища, повбивавши тисячi християн, пiсля того, як на їхнiх очах порозпинали християнських провiдникiв.
 • Президент Уганди - Іди Амiн зарiзав 300 000 своїх людей, у бiльшостi християн, пiсля того, як прийняв iслaмську вiру.
 • В Нiгерiї християн переслiдують, вкидають у в'язницi та вбивають. Перейти в iсламську вiру - це легкий шлях, щоб уникнути кари.
 • В Єгиптi 12 мiльйонiв християн-коптiв, оригiнальних єгиптян, знаходяться перед цiлковитим винищенням. На ланах, де християнство народилося й поширювалося: в Йорданiї, Сирiї, Туреччинi, тепер воно зникає. Таким способом за кiлька рокiв воно там цiлком зникне.
 • 1974 року Туреччина окупувала пiвнiчну частину Кiпру, виселивши на пiвдень 200,000 кiпрських християн.
 • Коли почалася перша свiтова вiйна, то турецькi мусульмани винищили понад 1 500 000 вiрменiв не через iншу причину, як тiльки ту, що вони були християнами.
 • (Атака на Америку 11-го вересня 2001 року, в якiй загинуло понад шiсть тисяч невинних людей, говорить про велику небезпеку вiд фанатичних послiдовникiв iсламу. Уряд ЗСА прикладає зусилля, щоб вiдрiзнити мирних i крайнiх послiдовникiв iсламу. - Перекладач).

  Спосiб життя сьомого столiття

  Не зважаючи на всi старання мусульманiв, щоб зробити свою релiгiю бiльш приваблюючою для Заходу, все ж таки багато навчань iсламу, далеко не признанi сучасними стандартами людських прав. Встановленi права бедуїнiв 7-го столiття не можуть бути прийнятими жителями 21-го столiття. Для прикладу подаємо декiлька навчань iсламу:

  - Чоловiки є вартнiшi вiд жiнок (Сурах 2:228).

  - Жiнки мають половину прав чоловiка:

  а) Як свiдки на судах (Сурах 2:282). 

  б) В отриманнi спадщини (Сурах 4:34).

  - Чоловiк має право бити свою жiнку (Сурах 4:34).

  - Чоловiк може мати чотири жiнки в той же самий час (Сурах 4:3).

  - Мусульмани мусять боротися зї своїми ворогами, аж поки вони пiдпорядкуються iсламовi (Сурах 9:5).

  - Мусульмани не можуть дружити з євреями або з християнами (Сурах 5:54).

  - Мусульманин, який змiнить свою вiру, мусить бути вбитий (Сурах 9:12).

  - Крадiж карається ампутацiєю рук (Сурах 5:41).

  - Перелюб карається публiчним побиттям (Сурах 24:2).

  - Немає вiдокремлення релiгiї вiд держави (Сурах 2: 293).

  - Немає опозицiйної полiтичної партiї (Сурах 4:59).

  Іслам i Америка

  Чи може iслам в майбутньому накинути свої релiгiйнi вартостi на нас в Америцi? - Тiльки дайте трохи часу!

  Сьогоднi в Америцi живе вiд чотирьох до шести мiльйонiв послiдовникiв iсламу й вони сподiваються здобувати один мiльйон нових послiдовникiв кожного року. Якщо цi статистики здiйсняться, то за двадцять рокiв будемо мати двадцять п'ять мiльйонiв мусульманiв в Америцi. Така кiлькiсть людей створить сильний блок у нашiй демократiї, щоб повернути справи в цiлком iнший напрямок. Вони можуть стати рiшальним фактором у виборi президента, сенаторiв, губернаторiв, мерiв i т. д. Вони зможуть поставити вимоги на свою користь i можуть їх здобути.

  А тепер...

  Чи ви стривоженi такими фактами? Я цього сподiвався. Причина, чому ми так чуємося - це та свiдомiсть, що в Америцi справи справдi можуть змiнитися на гiрше. У минулому бiльшiсть iз нас мусiли залишити нашi батькiвщини, втiкаючи вiд iсламського переслiдування. Ми жахаємося перед думкою, що iслам може захопити Америку, бо тодi нашi дiти й внуки були б змушенi втiкати, як ми це зробили. Рiзниця була б та, що вони не мали б куди втiкати.

  Мої друзi! Загроза iсламу є дiйсна. Не будьте обманутi їхньою пропагандою; вiдкиньте їхню регресивну науку й тримайтеся юдейсько-християнських цiнностей та iдеалiв.

  Пiзнайте правду!

  Тримайтеся правди!

  Поширюйте правду!

  "І пiзнаєте правду, - а правда вас вiльними зробить" (Ин.8:32).


 • Переклав І. К.
  Пiсланець правди №10-12, 2001 р;  КОММЕНТАРИИ ДОБАВИТЬ СВОЙ
  

  Поисковые запросы в 2015 г:

  где находится Богряст фотоВолодимир Великийтюльпан ШренкаБиблия бесплатно Украинасон траваРаав Библиястарые христианские песнигвоздика бузькаконец света по Библиизаказать Библию бесплатноБиблия о смертигомеопатия и христианствоБиблия скачатьВалаам пророк

  Поисковые запросы 2011 г:

  смысл жизнилетние христианские лагеряМигіяПівденний БугадвентистыГранітно-степове Побужжясвидетели иеговымытарстваЧернобыльРаймер mp3

  http://www.Bible-For-You.org/Publizist/islam.php
   Вверх Вернуться Написать Новости сайта Главная

  Ad majorem Dei gloriam!