Библия для тебя
 home | news | Библия | cd-Раймер | siteMap разделы: Исследования Писаний | Евангелистам | На свободу! | Национальный парк  
НА САЙТЕ В ИНТЕРНЕТЕ
  Тюльпан бузький, Шренка
та тюльпан дібровний в Гранітно-степовому Побужжі
РУССКИЙ текст
В межах регіонального ландшафтного парку Гранітно-степове Побужжя пересікаються ареали трьох видів тюльпанів: тюльпан бугський, тюльпан Шренка та тюльпан дібровний, які включені в Червону книгу України. На оригінальних фото тюльпанів представлено лише тюльпан дібровний. Але всі вони знаходяться під загрозою знищення, тому кожен громадянин України мусить цінувати ці рослини та оберігати їх як національне багатство, не допускати безповоротного знищення створеної Богом дикої природи.

тюльпан бузький, Шренка, дібровний

Тюльпан дібровний в Гранітно-степовому Побужжі. Фото Н. Щукіної
тюльпан бузький, Шренка, дубравный


Тюльпан бузький

В Червоній книзі України** повідомляється, що тюльпан бузький Tulipa hypanica Klok. et Zoz (T. biebersteiniana auct. p. p.) - це ендемічний західнопричорноморський вид.
Ареал поширення - Причорномор`я, межирiччя Днiстра i Днiпра (Одеська, Миколаївська та Херсонська областi), Пд. Кiровоградської обл.
Зростає: Степи, кам`янистi, переважно вапняковi схили. Трапляється у складi азональних петрофiтних угруповань i зональних степових фiтоценозiв.
Кількість особин у популяціях у смузі різнотравно-типчаково-ковилових степів незначна, на ділянках вапнякових відслонень вона збільшується до 30 на 1 м2.
Причини зменшення чисельності - надмірне випасання худоби, зривання на букети, викопування цибулин.
Тюльпан бузький - це багаторічна трав`яниста рослина заввишки 15-35 см. Цибулина яйцевиднокуляста, полегла, іноді дає бічні відгалужені цибулинки. Стебло від основи дещо підведене, висхідне, вгорі зігнуте, з 2-3 лінійно-ланцетними, уздовж складеними, зверху сизуватими листками завдовжки 8-22 см. Квітки здебільшого одиничні. Зовнішні листочки оцвітини зеленувато-жовті, внутрішні - неяскраво-жовті. Цвіте у квітні. Плодоносить у травні. Розмножується цибулинами та насінням. Мезок-серофіт. Геоефемероїд.
Занесено до Червоної книги Української РСР (1980). Охороняється у заказнику місцевого значення Добра Криниця (Баштанський р-н. Миколаївська обл.). Необхідно контролювати стан популяцій, створити заказники. Рекомендується вирощувати вид у ботанічних садах.


Джерело: Зоз Г. Г., Клоков М. В., 1936; Чопик В. И., 1978; Определитель высших растений Украины, 1987; Бойко М. Ф., 1988.
Укладач - Л. І. Крицька.


Тюльпан Шренка

В Червоній книзі України** повідомляється, що тюльпан Шренка, Tulipa schrenkii Regel - це вид на пн.-зх. межі ареалу.
Ареал поширення - степ (переважно сх. i пд. областi), Крим. Вид поширений також у пониззi Дону, пд. частинi Поволжя i Заволжя, на Кавказi, у Закавказзi, сх. частинi Малої Азiї, Iранi, Зх. Сибiру, Середн. Азiї.
Зростає: степ, степовi солонцi, вапняковi та крейдянi вiдслонення. Рiдкiсний iнгредiєнт степових фiтоценозiв.
Локальні популяції налічують десятки, зрідка - сотні особин.
Причини зменшення чисельності - розорювання степових схилів і балок, нерегульоване випасання худоби, зривання на букети, викопування цибулин.
Тюльпан Шренка - багаторічна трав`яниста рослина заввишки 10-40 см. Цибулина яйцевидна, з бурими, тонкошкірястими, з внутрішнього боку притиснено-волосистими оболонками. Стебло голе або у верхній частині опушене. Листки (2-3) широколанцетні, гострі, відігнуті, хвилясті, сизі, звичайно зісподу опушені. Квітки завдовжки 2,5-5 см, одиничні, червоні (частіше), жовті або білуваті. Цвіте у квітні - травні. Плодоносить у червні - липні. Плід - довгаста коробочка. Розмножується цибулинами та насінням. Ксеромезофіт. Геоефемероїд.
Занесено до Червоної книги Української РСР (1980). Охороняється у біосферних заповідниках Чорноморському та Асканія-Нова, Азово-Сиваському національному природному парку. Українському степовому, Луганському, Карадазькому природних заповідниках, пам`ятках природи загальнодержавного значення Степок (Миколаївська обл.), Ак-Кая (Крим) та ін. Вирощують з 1976 р. у Донецькому НАН України та ін. ботанічних садах. Необхідно контролювати стан популяцій, виділити нові заповідні території.


Джерело: Флора УРСР, 1950; Чопик В. І., 1970, 1978, Красная книга СССР, 1975; Флора Европейской части СССР, 1979; Редкие и исчезающие виды флоры СССР, нуждающиеся в охране, 1981; Рева М. Л., 1982; Кондратюк Е. Н., Бурда Р. И., Остапко В. М., 1985; Мордак Е. В., 1990.
Укладач - В. С. Ткаченко.


тюльпан дубравный

Тюльпан дібровний в Гранітно-степовому Побужжі. Фото В.Поліщука

Тюльпан дібровний

В Червоній книзі України** повідомляється, що тюльпан дібровний, Tulipa quercetorum Klok. et Zoz (T. sylvestris anct., non L; T. biebersteiniana auct. p. p.) - це причорноморсько-передкавказський степовий вид.
Ареал поширення - Пд. Лiсостепу та Степ (особливо Лiвобережжя) до пд. межi поширення байрачних лiсiв. Вид поширений також у пониззi Дону, на Передкавказзi.
Зростає: байрачнi лiси, чагарники.
Відомо 28 місцезнаходжень. Популяції численні у штучних лісових насадженнях на місці байрачних лісів. Кількість популяцій та особин у них зменшується.
Причини зменшення чисельності - випасання худоби, вирубування лісів, зривання на букети, інтенсивне рекреаційне навантаження на типові екотопи.
Тюльпан дібровний - це багаторічна трав`яниста рослина заввишки 25-40 см. Цибулина з бурими зовнішніми оболонками, з одиничними або в пучечках щетинками навколо денця. Стебла майже прямостоячі. Листки (2-4) завдовжки 8-23 см, завширшки 0,3-2,2 см. Квітки одиничні, жовті, бувають білі та злегка рожевуваті (хроматичні варіації). Цвіте у квітні - травні. Плодоносить у червні. Плід - видовжена до 23 мм) коробочка. Розмно жується насінням і цибулинами. Мезофіт. Геоефемероїд.
Занесено до Червоної книги Української РСР (1980). Охороняється у Луганському природному заповіднику, у Хомутівському Степу - відділі Українського степового природного заповідника, заказниках загальнодержавного значення Гори Артема, Бердянський, Урочище Грабове (всі - у Донецькій обл.), Комарівщина (Дніпропетровська обл.), Бритавський (Вінницька обл.), заказнику Урочище Плоське (поблизу м. Єнакієвого) і заповідному урочищі Ліс на Граніті (Тельманівський р-н) - обидва місцевого значення, в Донецькій області. Вирощують (з 1976) у Донецькому ботанічному саду НАН України. Необхідно контролювати стан популяцій, ввести в культуру для озеленення, інтродукції в лісонасадження, використовувати в селекційній роботі.

Джерело: Флора УРСР, 1950; Кондратюк Є. М., Бурда Р. І., 1981; Определитель высших растений Украины, 1987.
Укладач - Р. І. Бурда.

** Посилання на Червону книгу України
http://mail.menr.gov.ua/
на жовтень 2023 р. не активне.Фото: Надія Щукіна, Вiктор Полiщук
Разміщено: квітень 2008 р; оновлено: червень 2011 р.КОММЕНТАРИИ ДОБАВИТЬ СВОЙПоисковые запросы в 2015 г:

где находится Богряст фотоВолодимир Великийтюльпан ШренкаБиблия бесплатно Украинасон траваРаав Библиястарые христианские песнигвоздика бузькаконец света по Библиизаказать Библию бесплатноБиблия о смертигомеопатия и христианствоБиблия скачатьВалаам пророк

Поисковые запросы 2011 г:

смысл жизнилетние христианские лагеряМигіяПівденний БугадвентистыГранітно-степове Побужжясвидетели иеговымытарстваЧернобыльРаймер mp3

http://www.Bible-For-You.org/kraeved/tulipa-ua.php
 Вверх Вернуться Написать Новости сайта Главная

Ad majorem Dei gloriam!